Belastingverhoging 2024 voor beleggers en ondernemers

Anthony Uphoff

31 Oktober 2023

Vorige week heeft de Tweede Kamer een aantal amendementen aangenomen waardoor de inkomstenbelasting voor met name beleggers en ondernemers in 2024 extra wordt verhoogd. Dat heeft te maken met de verhoging van de tarieven van box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting. Hierbij zal ik de verhogingen toelichten en enig advies geven.

Inkomstenbelasting box 2

Als u in 2023 dividend uitkeert uit uw eigen BV dan bedraagt de hierover verschuldigde inkomstenbelasting 26,90%.

Vanaf volgend jaar gelden er in box 2 twee verschillende tarieven.

Voor dividenduitkeringen tot € 67.000 (per jaar) geldt een tarief van 24,50%. Keert u meer uit dan € 67.000 dan bent u over het meerdere 33,00% inkomstenbelasting verschuldigd.

Afhankelijk van uw dividendbeleid kunt u vooruitlopen op deze tariefwijziging. Bij relatieve lage jaarlijkse dividenduitkeringen kunt u wellicht beter wachten tot 2024 met uitkeren. Bent u voornemens een groot bedrag uit te keren, dan kunt u overwegen om een deel van de uitkering al in 2023 te doen.

Excessief lenen van de eigen BV en box 2

Let u erop, dat u per 31 december 2023 niet meer dan € 700.000 schuld bij uw eigen BV(‘s) mag hebben, afgezien van schulden voor de financiering van de eigen woning. Al het meerdere wordt in 2023 belast als dividend in box 2. Deze toets wordt jaarlijks uitgevoerd. In 2024 geldt een maximum van € 500.000. Als het voor u van toepassing is, dan kunt u beter in 2023 dividend uitkeren tegen 26,90% dan te wachten tot volgend jaar als het tarief 33,00% is geworden.

Inkomstenbelasting box 3

Op dit moment is het belastingtarief in box 3 nog 32,00%. Dat percentage wordt in 2024 verhoogd naar 36,00%.

Beleggers betalen dit percentage over een hoger fictief rendement dan spaarders. Uitgaande van het fictieve rendement over 2023 zijn beleggers vanaf volgend jaar 2,22% inkomstenbelasting verschuldigd over de waarde van hun beleggingen op 1 januari 2024. Spaarders betalen minder, maar hoeveel is nu nog niet te bepalen. Door de stijgende spaarrente zal het verschil in belastingheffing tussen beleggers en spaarders kleiner worden.

De peildatum voor de belastingheffing is box 3 is 1 januari van elk jaar. Het kan daarom voordelig zijn om voor het einde van het jaar uw vermogen te herstructureren.