Estate planning

Bij estate planning wordt de gehele financiële positie van u en uw dierbaren geoptimaliseerd. Door regelmatig de vinger aan de pols te houden, heeft u grip op uw financiële situatie nu en in de toekomst, dat geeft rust. Niet alleen bij bijzondere gebeurtenissen zoals bedrijfsopvolging, overlijden of echtscheiding, maar ook wanneer u een bepaalde leeftijd bereikt. Daarmee wordt de belastingdruk geminimaliseerd. Door mijn uitgebreide kennis op het gebied van testamenten, huwelijksvoorwaarden, bedrijfsopvolging en schenkingen krijgt u een helicopterview van uw vermogen. Wel zo overzichtelijk!