Pensioenadvies

Veel mensen tasten in het duister over hun inkomen na pensionering. De opgebouwde oudedagsvoorzieningen zijn vaak een lappendeken van verschillende verzekeringen en opgebouwde rechten bij pensioenfondsen. Voor veel ondernemers komt daar nog het pensioen in eigen beheer bij. Elke pensioensoort heeft weer andere regels en rekenmethodes.

Uphoff Financieel Maatwerk verschaft duidelijkheid over uw pensioen. Dit bestaat vaak in eerste instantie uit een grondige inventarisatie van de aanwezige rechten en tot welke inkomsten deze leiden. Aan de hand daarvan kan een financieel plan worden gemaakt en worden bekeken of er bepaalde beslissingen moeten worden genomen, zoals langer doorwerken. Soms blijkt het echter ook mogelijk om juist eerder te stoppen met werken.

Voor ondernemers met pensioen in eigen beheer zal er vanaf 1 januari 2017 veel gaan veranderen. De vraag is wat er met de huidige rechten moet gebeuren en hoe zij in de toekomst hun oudedagsvoorziening gaan invullen. Allemaal zaken waarvoor u bij mij terecht kunt.

In echtscheidingszaken kan ik een uitspraak doen over de waarde van het opgebouwde pensioen en de (on)mogelijkheden tot afstorting van de rechten van de ex-partner elders.