"belastingadvies, pensioenadvies, financiële planning"

Drs. Anthony W. Uphoff CFP®
portretfoto van Dhr. Uphoff

Financiële planning

Elke financiële situatie is anders. Wij bieden u maatwerk. Heeft u nog overzicht over uw financiën? Hoeveel heeft u te besteden, nu en in de toekomst? Voor uzelf, uw kinderen die mogelijk gaan studeren? Heeft u al eens nagedacht over uw opgebouwde pensioenrechten en wat er gebeurt als uw persoonlijke omstandigheden veranderen? Op al deze vragen wenst u natuurlijk antwoord. Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan. Daarin ziet u precies waar mogelijke risico’s zitten, wat u al goed geregeld heeft en wat u nog kunt aanvullen of bijsturen. Kortom, u krijgt een helder totaalbeeld van uw financiële positie en mogelijkheden. Dat geeft rust!

Nalatenschappen

Als u een dierbare verliest, staat uw hoofd bepaald niet naar de afhandeling van de persoonlijke administratie en financiën. Toch is dat iets wat in die periode als snel moet worden afgehandeld. Wij staan u daarin bij. Denk daarbij aan zaken als de interpretatie van het testament en de fiscale vertaling naar de aangifte van de erfbelasting. Behoort een onderneming tot de nalatenschap dan adviseren wij u hoe u dat fiscaal het beste aanpakt. Hierin zijn aanzienlijke besparingen mogelijk. Daarmee stelt u het zorgvuldig opgebouwde familiekapitaal veilig. Voor de volgende generaties!

Belastingadvies

De fiscale wet- en regelgeving verandert continu. Wij weten wat er speelt. Voor een drukbezette ondernemer is dat niet bij te houden. Hiermee loopt u het risico, dat uw fiscale positie niet meer optimaal benut is. Wij adviseren u bij economische wijzigingen en bij vernieuwingen in wet en regelgeving. Dan kunt u blijven doen waar u goed in bent. Het kan zijn dat uw situatie verandert. Mocht u toe zijn aan een bedrijfsopvolging, begeleiden wij u daarin, niet alleen fiscaal maar ook met een luisterend oor. Dat geeft lucht!

Estate planning

Bij ondernemers speelt er meer dan zakelijk eigendom. Dat weten wij als geen ander. De zakelijke en persoonlijke financiën zijn bij ondernemers vaak nauw verweven. Bij estate planning wordt de gehele financiële positie van u en uw dierbaren geoptimaliseerd. Door regelmatig een momentopname in te plannen houdt u als ondernemer grip op de zaken. Niet alleen bij bijzondere gebeurtenissen zoals bedrijfsopvolging, overlijden of echtscheiding, maar ook wanneer u een bepaalde leeftijd bereikt. Daarmee wordt de belastingdruk geminimaliseerd. Door onze uitgebreide kennis op het gebied van testamenten, huwelijksvoorwaarden, bedrijfsopvolging en schenkingen krijgt u een helicopterview van uw vermogen. Wel zo overzichtelijk!

Pensioenadvies

De pensioenwereld is voor veel mensen nogal ondoorzichtig. U kunt nu op ons rekenen voor later. Wij begeleiden u in uw keuze voor het beste pensioen. Zowel voor u als ondernemer persoonlijk, als voor uw personeel. Na grondige inventarisatie van uw situatie, volgt een heldere afweging van de mogelijkheden, kosten en risico's. Met de zekerheid van onze AFM vergunning komen wij tot een gedegen advies. Wij bereken de juiste fiscale aftrekposten voor uw onderneming, zaken als de economische waarde voor de commerciële jaarrekening, financiering, verkoop van het bedrijf, afstorten van het pensioen bij een verzekeraar en zelfs bij een onverhoopte echtscheiding. Fijn vooruitzicht!

Echtscheidingadvies

Een echtscheiding brengt vaak veel emoties teweeg waarbij het moeilijk is om op financieel gebied de juiste beslissingen te nemen. Wij houden de zaak in balans. Daarmee zorgen wij ervoor dat u ook tijdens deze moeilijke periode het hoofd koel kan houden. Wij inventariseren uw wensen en belangen en adviseren u daarover. Samen met uw advocaat of mediator vertalen wij dit naar een convenant, dat u financiële duidelijkheid biedt. Daarnaast staan wij uw mediator of advocaat terzijde bij de financiële haken en ogen, zoals de berekening en verdeling van pensioenrechten, alimentatie en fiscale consequenties van bepaalde beslissingen. Ons cijfermatig inzicht is daarmee een welkome aanvulling op het werk van de advocaat. Zo verloopt alles soepel.

Om u beter van dienst te zijn werken wij strikt volgens de regels van de AFM.

Wij ondersteunen het Ronald McDonald Huis Leiden

Ronald McDonald Huis Leiden