DGA-Nieuws 2016-3

Anthony Uphoff

2 Juli 2016

Afschaffing pensioenopbouw in eigen beheer

De heer Wiebes, staatssecretaris van Financiën heeft op 1 juli jl. bekend gemaakt hoe het wetsvoorstel voor aanpassing van het Pensioen in Eigen Beheer eruit gaat zien. Deze materie is voor u als directeur-grootaandeelhouder wellicht van groot belang. Hoe de verschillende mogelijkheden voor u uitpakken licht ik graag toe in een persoonlijk gesprek.

Het belangrijkste onderdeel van het wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes is de afschaffing van het opbouwen van pensioen in eigen beheer vanaf 1 januari 2017. Het gaat weliswaar om een wetsvoorstel, maar gezien het grote draagvlak zal het normaal gesproken door de Eerste en Tweede Kamer worden aangenomen.

Vanaf 1 januari 2017 kunt u als directeur-grootaandeelhouder dus geen pensioenrechten in uw eigen BV meer opbouwen.

Het wetsvoorstel laat u wat de reeds opgebouwde rechten kiezen uit de volgende opties:

1) afkopen

2) verminderen tot de fiscale waarde

3) volledig ongewijzigd laten

 

Opgebouwde rechten afkopen

Het wetsvoorstel geeft u de mogelijkheid het pensioen in eigen beheer met korting af te kopen. De hoogte van de korting is afhankelijk van het jaar waarin in afkoopt. De kortingspercentage zijn als volgt:

2017     34,5%
2018     25,0%
2019     19,5%
na 2019 kunt u alleen nog afkopen volgens de normale regels, waarbij u 52% loonbelasting en 20% revisierente verschuldigd bent.

Hoe werkt dit?
Uitgangspunt is de hoogte van de pensioenvoorziening per 31 december 2015 op de fiscale balans van uw BV. Stel dat dit € 300.000 is.
Als u dit pensioen in 2017 afkoopt, dan bent u loonbelasting verschuldigd over € 300.000 minus 34,5% ofwel over € 196.500.

De verschuldigde loonbelasting bedraagt maximaal 52% van € 196.500 ofwel € 102.180. Dit betekent dat de BV u netto € 197.820 (€ 300.000 minus € 102.180) moet uitkeren en daarmee is uw pensioen verdwenen.

Heeft u een partner dan moet deze akkoord gaan met afkoop. De vraag die dan ontstaat is op welk bedrag hij of zij recht heeft.

Koopt u pas in 2018 of 2019 af, dan wordt de verschuldigde belasting hoger en de netto uitkering dus lager.

Opgebouwde rechten verminderen (afstempelen)

Het kan zijn, dat u wel zou willen afkopen met korting, maar dat u de loonbelasting gewoonweg niet kunt betalen. In het hiervoor genoemde getallenvoorbeeld moet de BV in een klap € 102.180 afdragen.

Kunt of wilt u niet afkopen dan mag u de fiscale waarde van de pensioenverplichting laten staan tot uw pensionering. U heeft dan geen recht meer op de zogenaamde commerciële waarde van uw pensioen. Uw pensioen zal daardoor (veel) lager zijn dan de bedragen die de BV ooit aan u heeft toegezegd. Als u kiest voor deze variant, dan wordt het op pensioendatum aanwezige potje in 20 jaar tijd in gelijke delen aan u uitgekeerd. U betaalt dan pas loonbelasting zodra u die uitkeringen ontvangt. 

Opgebouwde rechten ongewijzigd laten

Bij de twee voorgaande opties worden uw pensioenrechten verminderd of afgekocht. U kunt er echter ook voor kiezen om uw pensioenrechten die u heeft opgebouwd volledig in stand te laten. Verdere opbouw is echter niet mogelijk. U ontvangt vanaf pensioendatum de bedragen die de BV aan u heeft toegezegd. U ziet in dit geval dus niet af van rechten.

Conclusie

Door de afschaffing van het opbouwen van pensioen in eigen beheer wordt u voor een aantal keuzes gesteld.

Ten eerste moet u een keuze maken over wat u gaat doen met de reeds opgebouwde rechten. Welke optie voor u het meest aantrekkelijk is hangt van een groot aantal factoren af, Te denken valt aan uw leeftijd en die van uw partner, maar ook aan financiële factoren als de liquiditeitspositie van de BV en u, uw inkomen en de winst van de BV nu en in de toekomst. Hoe deze keuze ook uitpakt, deze zal altijd samen met uw partner moeten worden gemaakt.

Daarnaast rijst de vraag hoe u vanaf 2017 pensioen gaat opbouwen.

Dit zijn allemaal vragen waarbij ik u graag van dienst ben. Door mijn expertise op het gebied van belastingen, pensioenen én financiële planning bent u bij mij aan het goede adres om een weloverwogen keuze te maken en uw zaken goed te regelen. Dat geeft peace of mind.

Voor meer informatie kunt u mij bellen op 0172-782120 of 06-23104992.