DGA-Nieuws 2016-4

Anthony Uphoff

23 November 2016

Belastingverhoging bij vermogens boven € 490.000

In box 3 betaalt u inkomstenbelasting over de waarde van uw bezittingen minus uw schulden op 1 januari van elk jaar.

De verschuldigde belasting bedraagt 1,2% over uw vermogen na aftrek van de vrijstelling.

Vanaf 2017 wordt dit vaste tarief vervangen door een schijventarief. Dit schijventarief geldt per persoon. Fiscale partners mogen hun vermogen onderling verdelen. Als er sprake is van fiscale partners en zij hun vermogen gelijk verdelen, dan ziet de belastingheffing er als volgt uit:

  • 0,00%: vermogen tot en met € 50.000
  • 0,86%: vermogen van € 50.000 tot en met € 200.000
  • 1,38%: vermogen van € 200.000 tot en met € 2.000.000
  • 1,62%: vermogen vanaf € 2.000.000

Bij een gezamenlijk vermogen in box 3 van meer dan € 490.000 gaat u vanaf 2017 meer inkomstenbelasting betalen.

In een eerdere nieuwsbrief heb ik u reeds gewezen op mogelijkheden om het vermogen in box 3 te verminderen. Daarnaast kun u ook minder gecompliceerde dingen doen zoals betalingen en schenkingen doen voor het einde van het jaar of bepaalde zaken aanschaffen.

 

Update afschaffing pensioen in eigen beheer

Eerder dit jaar heb ik u reeds geïnformeerd over het wetsvoorstel om de opbouw van pensioen in eigen beheer af te schaffen. Zoals het er nu naar uit ziet zal de Eerste Kamer op 20 december over dit wetsvoorstel gaan stemmen, terwijl de beoogde ingangsdatum 1 januari 2017 is.

Dit betekent dat u erg weinig tijd heeft om de noodzakelijke maatregelen te nemen. Daarom heeft de staatssecretaris laten weten, dat u uitstel krijgt tot 1 april 2017.

Er zijn twee zaken, die u dan voor 1 april 2017 moet regelen.

  • Stoppen met de opbouw van het pensioen. Hiervoor is een besluit van de Algemene Vergadering van de B.V. nodig.
  • Uit laten keren van eventueel elders verzekerd kapitaal aan de B.V.

Mijn advies is om te wachten met het aannemen van dit wetsvoorstel, voordat u deze twee zaken gaat regelen. U heeft dan nog de tijd tot 1 april 2017. In de loop van 2017 kunt u vervolgens het beste besluiten voor welke optie u kiest wat het pensioen betreft: afkopen, verminderen of ongewijzigd laten.

 

Voorkom verliesverdamping

Wanneer uw bedrijf een verlies maakt, dan kan dit verlies voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting worden verrekend met winst, die in de toekomst wordt gemaakt. De termijn daarvoor is echter beperkt. Verliezen zijn sinds 1 januari 2007 namelijk nog maar 9 jaar te verrekenen. Als de verliezen na deze periode niet zijn verrekend, dan vervalt definitief de mogelijkheid om de verliezen te verrekenen. Dit noemt men verliesverdamping.

Een verlies uit 2007 is bijvoorbeeld nog maar tot en met dit jaar te verrekenen.

Heeft u nog verrekenbare verliezen uit het verleden, vergewis u er dan van of deze verliezen niet dreigen te verdampen. In specifieke gevallen kan het dan gunstig zijn om in dit jaar nog winst te creëren en zodoende verliesverrekening mogelijk te maken.