DGA-Nieuws 2017-2

Anthony Uphoff

13 November 2017

Fiscale maatregelen in het regeerakkoord

Inkomstenbelasting: Vanaf 2021 bestaan er in box 1 nog maar twee tarieven, namelijk 36,93% en 49,50%. Voor AOW’ers blijven er drie tarieven gelden omdat zij geen AOW-premies betalen.

In 2020 gaat het tarief in box 2 omhoog van 25% naar 27,3% en in 2021 naar 28,5%.

De vrijstelling in box 3 wordt verhoogd van € 25.000 naar € 30.000 per persoon.

Het tarief waartegen aftrekposten worden verzilverd wordt vanaf 2020 elk jaar verlaagd met 3% totdat elke aftrekpost Inclusief hypotheekrenteaftrek nog maar tegen 36,93% kan worden afgetrokken. Op panden in eigen gebruik mag nog maar worden afgeschreven tot maximaal de WOZ waarde en dat was 50% van de WOZ-waarde.

De vennootschapsbelasting wordt in stappen verlaagd naar 16% in 2021. Door de stijging van het belastingtarief in box 2 zal iemand met een eigen BV (dga) hier weinig voordeel van hebben. Op dit moment is het gecombineerde tarief van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting 40% en vanaf 2021 wordt dit 39,94%.

Het lage tarief van de omzetbelasting gaat van 6% naar 9%.

De dividendbelasting wordt afgeschaft. Dit heeft voor u helaas geen effect, omdat de dividendbelasting voor inwoners van Nederland een voorheffing is op de inkomstenbelasting en daarmee verrekend wordt. Als uw eigen BV dividend uitkeert, hoeft er geen dividendbelasting meer te worden ingehouden. Dat bespaart u alleen het doen van aangifte.

Wijziging gemeenschap van goederen

Wie vanaf 1 januari 2018 gaat trouwen zonder huwelijksvoorwaarden krijgt te maken met een beperkte gemeenschap van goederen in plaats van de huidige algehele gemeenschap van goederen.

Uitsluitend wat u samen gedurende het huwelijk opbouwt zal standaard in de gemeenschap van goederen vallen. Vermogen opgebouwd voor het huwelijk blijft buiten de gemeenschap. Hetzelfde geldt voor giften en erfenissen, ongeacht of daaraan een zogenaamde uitsluitingsclausule is verbonden.

Wilt u toch een algehele gemeenschap van goederen dan zult u daarvoor naar de notaris moeten. In bepaalde specifieke gevallen kan dit vanuit een oogpunt van estateplanning voordelig zijn. Door het creëren van een algehele gemeenschap van goederen kan een deel van het vermogen namelijk belastingvrij overgaan op de partner.

Beleggen

Met de historisch lage spaarrente vragen steeds meer mensen zich af of ze niet moeten gaan beleggen. Met een spaarrente van bijna nihil daalt uw netto vermogen immers door belastingheffing en inflatie.

Beleggen doet u om een hoger rendement te behalen dan bij sparen. Maar daarvoor moet u meer risico nemen. Rendement en risico gaan immers hand in hand, dat is een gouden regel. U kunt zelf bepalen of u weinig of veel risico neemt in vergelijking met sparen. Belegt u in veilige obligaties dan neemt u meer risico dan bij sparen, maar niet veel meer. Belegt u in aandelen dan is het  risico veel groter. Een combinatie van beide is vaak een goede oplossing, afhankelijk van de mate waarin u risico wilt lopen.

Het idee achter beleggen is, dat het lopen van risico op lange termijn wordt beloond met rendement. De historische rendementen op aandelen en obligaties onderstrepen dat. 
  

Tabel 1: Gemiddeld jaarlijks rendement Nederlandse beurs sinds 1900, gecorrigeerd voor inflatie

Beleggingscategorie

Rendement

Aandelen

5,0%

Obligaties

1,7% 

Bron: Global Investment Returns Yearbook 2016 (Credit Suisse)

 

Hoewel aandelen op de lange termijn meer opleveren dan obligaties, kan dat op korte termijn heel anders zijn. Vooral het marktrisico kan roet in het eten gooien. Vanwege de grotere onzekerheid voor aandelenbeleggers reageren de koersen van aandelen relatief heftig op nieuwe ontwikkelingen. Beleggen voor een korte termijn in aandelen is daarom geen goed idee, tenzij u echt wilt speculeren, maar dat is iets anders dan beleggen.

Om het risico verder te beperken is het belangrijk om uw beleggingen zoveel mogelijk te spreiden, het liefst over verschillende aandelen in verschillende industrieën in verschillende landen. U kunt zich voorstellen dat u meer risico loopt als u slechts in vier verschillende aandelen belegt, dan wanneer u honderd verschillende aandelen bezit. Door het grotere aantal wordt de kans op grote koersschommelingen verminderd.

Hoe kunt u een grotere spreiding bereiken? Daarvoor zijn een aantal strategieën te bedenken, die u eventueel ook kunt combineren.

  1. Zelf zoveel mogelijk verschillende aandelen en obligaties aankopen
  2. Beleggen in beleggingsfondsen
  3. Indexbeleggen
  4. Beleggen via een vermogensbeheerder

Bij een keuze voor een van deze opties is het belangrijk om de kosten in de gaten te houden. Daarnaast is uw eigen gevoel een belangrijke factor. U wilt tenslotte beleggen zonder slapeloze nachten.