Hoge Raad uitspraak box 3

Anthony Uphoff

15 Januari 2022

Beste lezer,

Op 24 december jl. heeft de Hoge Raad een opzienbarende uitspraak gedaan over box 3 van de inkomstenbelasting.

Box 3 systeem

In box 3 betaalt u belasting over een fictief rendement van uw vermogen. Tot en met het jaar 2016 was dit fictieve rendement 4 procent. Vanaf 2017 geldt er een systeem met verschillende percentages. Hoe groter het vermogen des te meer rendement wordt u geacht te maken. Dit staat helemaal los van het werkelijke rendement.

Mensen met veel spaargeld betalen door dit systeem relatief veel belasting. De oorzaak hiervan is de lage rente.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft nu een uitspraak gedaan over het systeem zoals dat in 2017 en 2018 gold. Dit systeem is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Volgens de Hoge Raad moest belasting worden geheven over het werkelijk behaalde rendement.

Gevolgen van deze uitspraak?

Als het vermogen bestaat uit relatief veel spaargeld dan is deze uitspraak van de Hoge Raad interessant. U betaalt dan mogelijk meer belasting dan is toegestaan.

Belastingaanslagen over 2017 en 2018 zijn bij de meeste mensen al definitief. Het heeft daardoor geen zin om alsnog bezwaar te maken. Mogelijk dat het Ministerie van Financiën met een regeling komt, maar dat is een kwestie van afwachten.

Over latere jaren heeft de Hoge Raad geen uitspraak gedaan, omdat de zaak daar niet over ging. Het systeem is echter niet gewijzigd, dus is deze uitspraak ook op de jaren vanaf 2019 van toepassing.

De verwachting is dat het beoogde systeem van belastingheffing over het werkelijke rendement mogelijk eerder zal worden ingevoerd dan 2025, zoals in het nieuwe regeerakkoord staat.

Mijn advies

Bestaat het vermogen uit relatief veel spaargeld dan is mijn advies om zoveel mogelijk bezwaar te maken. Sommige belastingaanslagen over 2020 zijn nog niet definitief en die komen daarvoor in aanmerking. Sowieso zal er bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting 2021 rekening mee moeten worden gehouden.

Voor vragen of advies bent u altijd welkom om contact op te nemen.