Lenen van uw BV: dubbel voordeel mogelijk

Anthony Uphoff

27 Februari 2015

U heeft een hypotheek bij de bank op uw woonhuis en het liefst zou u deze aflossen. Het geld voor de aflossing zit echter in uw BV. Wat is handig?
Stad3
Stel u heeft een hypotheek van € 165.000. Het rentepercentage is 4%. De WOZ-waarde van uw woonhuis is € 450.000. Uw BV heeft € 220.000 op de bankrekening staan. Hierop wordt door de bank een rente vergoed van 1,2% per jaar. U betaalt per jaar € 6.600 aan de bank en de bank vergoed per jaar € 2.640 aan uw BV. Per saldo € 3.960 winst voor de bank, terwijl de bank per saldo geld aan u schuldig is! Het lijkt verstandig om te gaan aflossen met het geld van de BV, maar hoe komt u aan het geld van de BV.

U kunt het benodigde geld voor de aflossing van uw hypotheek door uw BV als dividend aan uzelf laten uitkeren. Daarbij moet u opletten dat u voldoet aan de dividendtoets. Heeft uw BV een pensioenverplichting dan is de kans groot, dat u niet eens dividend mag uitkeren. Voldoet u wel aan de dividendtoets, dan houdt de BV 15% dividendbelasting in en daarnaast betaalt u in privé 10% inkomstenbelasting. Wilt u dus netto € 165.000 overhouden voor de aflossing, dan moet de BV € 220.000 dividend uitkeren. De belastingheffing is dan € 33.000 dividendbelasting en € 22.000 inkomstenbelasting. De BV keert in dit geval € 198.000 aan u uit en betaalt € 33.000 aan de belastingdienst. Van deze € 198.000 betaalt u € 22.000 inkomstenbelasting en met het restant lost u de hypotheek af. Na deze transacties heeft de BV geen geld meer op de bankrekening en heeft u geen hypotheek meer. De belastingdienst heeft € 55.000 geïnd.

Een aantrekkelijk alternatief is om de aflossing te lenen bij uw BV. De BV maakt € 165.000 over naar uw bank en vanaf dat moment heeft u een schuld aan uw BV. U heeft dan een hypotheekschuld aan uw BV en de BV heeft voor hetzelfde bedrag een vordering op u en bovendien nog € 55.000 op de bankrekening. Immers, bij deze constructie is er geen belasting verschuldigd, omdat u het benodigde geld leent van uw BV. De BV moet aan u een zakelijke rente in rekening brengen. Deze is bij u fiscaal aftrekbaar tegen maximaal 51%. De rente die de BV van u ontvangt u belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van normaliter 20%. Als dit bedrag uit de BV wordt gehaald middels dividend of verkoop bent u nog eens 25% inkostenbelasting verschuldigd over de uitkering. Door deze verschillen  in tarief is het aantrekkelijk de rente hoger vast te stellen dan de bank nu doet. Zolang de rente en de leningvoorwaarden zakelijk zijn, zal de fiscus er niet veel tegen kunnen beginnen.

Met deze constructie slaat u twee vliegen in een klap. De marge die normaal gesproken bij de bank terecht houdt u in uw eigen zak. Bovendien bespaart u belasting door de hypotheek in stand te laten. Hoe groot de daadwerkelijke besparing is hangt heel erg af van de hoogte van uw hypotheek in verhouding tot de WOZ-waarde van uw woonhuis.