Betaal niet teveel erfbelasting bij overlijden langstlevende ouder

Anthony Uphoff

24 April 2014

Klok

Bij overlijden van één van de ouders is vaak een langstlevende-testament of de wettelijk verdeling van toepassing. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden naar de langstlevende ouder gaan en dat de kinderen hun erfdeel tegoed houden.

De kinderen ontvangen hun erfdeel vaak pas op het moment dat de langstlevende ouder komt te overlijden. Voor de berekening van de dan verschuldigde erfbelasting is het oppassen geblazen.
Er is bij het overlijden van de langstlevende ouder uitsluitend erfbelasting verschuldigd over het saldo van de bezittingen en schulden, waaronder ook de schuldig gebleven erfdelen van de kinderen toen de eerste ouder overleed. Op dat punt kan er nogal wat mis gaan, waardoor er onnodig veel erfbelasting wordt betaald.

Zo is vaak niet vastgelegd hoe groot de erfdelen van de kinderen uit de eerste nalatenschap daadwerkelijk zijn. Soms is er een vastlegging, die blijkt uit een aangifte erfbelasting (vroeger recht van successie genoemd). Deze gaat echter vaak uit van te lage bedragen, met name bij de aanwezigheid van een eigen woning. Tenslotte mag er vaak rente op de schuldig gebleven erfdelen worden bijgeteld. Hoeveel rente blijkt uit het testament van de eerst overleden ouder.

Kortom, het kan een behoorlijk gepuzzel zijn om de erfbelasting over de nalatenschap van de langstlevende ouder te berekenen. Gezien het voorgaande is het zeker de moeite waard om gegevens over de nalatenschap van de eerst overleden ouder te bewaren, dan wel te traceren. Dit kan tot een aanzienlijke besparing van erfbelasting leiden.

Wanneer u hier meer over wilt weten, belt u dan voor een vrijblijvend gesprek naar 0172-782120.