Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen aangenomen

Anthony Uphoff

28 Mei 2014

Wet

Op 27 mei heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen over de aanpassing van de mogelijkheid tot opbouw van pensioen vanaf 1 januari 2015. In deze nieuwe wet wordt voor iedereen met een inkomen onder de € 100.000 het maximum opbouwpercentage per dienstjaar verlaagd naar 1,875% voor pensioen op basis van het middelloon. Voor pensioen op basis van eindloon wordt dit percentage 1,657%. Een zelfde aanpassing wordt doorgevoerd voor beschikbarepremieregelingen. De maximumopbouw voor het partnerpensioen en het wezenpensioen wordt naar rato aangepast. Zoals gebruikelijk worden ook de fiscale oudedagsreserve (FOR) en de aftrek van lijfrentepremies aangepast.

Gezien deze wetswijziging zult u voor 1 januari aanstaande uw pensioenregeling moeten aanpassen (zie nieuwsbericht van 8 mei).

Heeft u een inkomen boven € 100.000 dan kunt u vanaf 1 januari 2015 over het meerdere geen pensioen meer opbouwen. Over het deel van het inkomen boven € 100.000 wordt een nieuwe spaarmogelijkheid op vrijwillige basis geïntroduceerd. Voor inkomen vanaf € 100.000 kan via een nettolijfrente een oudedagsvoorziening worden opgebouwd die ongeveer overeenkomt met een jaarlijkse brutopensioenopbouw van 1,875% van het gemiddeld verdiende arbeidsinkomen. De premie of inleg wordt betaald uit het netto-inkomen. Hierover heeft u al belasting betaald. De waarde van een aanspraak op een nettolijfrente vormt vrijgesteld vermogen in box 3. Deze vrijstelling vormt het fiscale voordeel.

Bouwt u pensioen op, dan komen er wederom veranderingen op u af, zeker wanneer uw inkomen meer bedraagt dan € 100.000. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Belt u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek naar 0172-782120. Wij zijn u graag van dienst.