Toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit blijft boeiend

Anthony Uphoff

25 Maart 2014

Wanneer u een erfenis of schenking ontvangt dan bent u daarover erf- of schenkbelasting verschuldigd. De vrijstelling varieert in veel gevallen tussen € 0 en € 20.000. Bestaat uw erfdeel of schenking echter uit ondernemingsvermogen, dan geldt een veel hogere vrijstelling van € 1.045.611 plus 83% van de waarde boven dat bedrag. Dit is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Wat is ondernemingsvermogen? Deze vraag speelt vooral bij de exploitatie van een onroerendgoedportefeuille. Dit wordt over het algemeen gezien als beleggingsvermogen en niet als ondernemingsvermogen, waardoor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet kan worden toegepast. Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag nog weer eens duidelijk gemaakt dat als je meer activiteiten ontplooit dan een gemiddelde belegger, de exploitatie van een onroerendgoedportefeuille kan kwalificeren als ondernemingsvermogen. Door uw werkzaamheden explicieter te maken kunt u op deze criteria inspelen.

Een goede belastingadviseur – estate planner zal er alles aan doen om - indien mogelijk - deze faciliteit zoveel mogelijk te benutten. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door aanpassing van het testament of door herstructurering van de onderneming.