Certificering

De FFP Certificering betekent zekerheid, objectiviteit, integriteit en vakmanschap. Daarmee kunt u advies over uw toekomstige financiële situatie met een gerust hart onderbrengen bij Uphoff Financieel Maatwerk.

De Federatie Financiële Planners (FFP) biedt zekerheid voor u als consument. Er is zorgvuldig toezicht en een onafhankelijke klachtenafhandeling. In het ledenregister kunt u zelf controleren of uw financiële planner is aangesloten. De leden zijn gehouden aan de gedragscode.

Als erkend lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is Uphoff Financieel Maatwerk gehouden aan de strikte interne beroepsregels en aan een eigen tuchtrechtspraak. Dat betekent vooral voor u dat u –altijd binnen de wettelijke grenzen- een optimaal fiscaal resultaat kunt verwachten.


Uphoff Financieel Maatwerk is in het bezit van een vergunning voor financiële dienstverlening op het gebied van pensioenen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Voor u de juiste keuze voor zorgvuldige financiële dienstverlening. Transparantie, eerlijkheid en een zorgvuldige behandeling voor u als klant staan daarom bij Uphoff Financieel Maatwerk centraal.